Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v hướng dẫn việc xác định diện tích đất không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/ 2011 của Chính ph
Số hiệu văn bản:26/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành:26/09/2013
Lĩnh vực:Đất đai - Nhà ở
Thể loại:Văn bản cấp bộ
Ngày hiệu lực:11/11/2013
Chi tiết:Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v hướng dẫn việc xác định diện tích đất không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/ 2011 của Chính phủ về chuyển Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Cô phần
Liên hệ
BT 301A, khu đô thị Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
0243.5639668
0243.5639669
biclaw@biclaw.vn
biclaw@biclaw.vn