Thông tư của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Số hiệu văn bản:14/2013/TT-BXD
Ngày ban hành:19/09/2013
Lĩnh vực:Đất đai - Nhà ở
Thể loại:Văn bản cấp bộ
Ngày hiệu lực:05/11/2013
Chi tiết:Thông tư của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Liên hệ
BT 301A, khu đô thị Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
0243.5639668
0243.5639669
biclaw@biclaw.vn
biclaw@biclaw.vn