Quyết định của UBND thành phố Hà Nội v/v thu nộp, quản lý và sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên đại bàn thành phố Hà Nội
Số hiệu văn bản:Số: 18/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/06/2013
Lĩnh vực:Đất đai - Nhà ở
Thể loại:Văn bản cấp tỉnh
Ngày hiệu lực:
Chi tiết:Quyết định của UBND thành phố Hà Nội v/v thu nộp, quản lý và sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên đại bàn thành phố Hà Nội
Liên hệ
BT 301A, khu đô thị Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
0243.5639668
0243.5639669
biclaw@biclaw.vn
biclaw@biclaw.vn