Quyết định của UBND thành phố Hà Nội v/v điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất kèm theo quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố v/v ban hành quy định giá các loại đất tr
Số hiệu văn bản:Số: 17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành:10 /06/2013
Lĩnh vực:Đất đai - Nhà ở
Thể loại:Văn bản cấp tỉnh
Ngày hiệu lực:
Chi tiết:Quyết định của UBND thành phố Hà Nội v/v điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất kèm theo quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố v/v ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013
Liên hệ
BT 301A, khu đô thị Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
0243.5639668
0243.5639669
biclaw@biclaw.vn
biclaw@biclaw.vn